Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Julia Baran
Written by Julia Baran

Czy mogę zintegrować więcej niż jeden e-mail w ramach jednego konta?


W obecnej wersji systemu, do jednego konta może być przypisany tylko jeden adres e-mail.

Categories: