Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Data ważności oferty

Dowiedz się więcej o możliwościach modułu!


Moduł ten służy do obsługi ofert o określonym terminie ważności - dzięki niemu do Twojego Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się końcu ważności oferty. Ponadto, gdy Klient otworzy ofertę, która straciła już termin ważności, zobaczy komunikat, który na przeglądarce oferty poinformuje, że oferta wygasła oraz umożliwi w łatwy sposób kontakt z handlowcem i zamówienie nowej oferty. Moduł można włączyć dla wszystkich lub tylko wybranych ofert.

Jak działa moduł data ważności oferty?

Na etapie uzupełniania danych do wysyłki oferty, w zakładce Zaawansowane znajdziesz sekcję Data ważności oferty. Posiada ona dwie opcje. Pierwsza z nich to Ustaw datę wygaśnięcia oferty. Po zaznaczeniu tej opcji musisz wybrać datę, po której upłynięciu oferta będzie niedostępna, a więc Klient nie będzie mógł jej przeczytać.

Po otwarciu oferty, której termin ważności już wygasł, jej odbiorca na przeglądarce oferty zobaczy następującą informację:

Po kliknięciu w podświetlony adres e-mail osoby, która wysłała ofertę zostanie utworzona, a następnie wysłana automatyczna wiadomość opierająca się na trzech zmiennych, które Sellizer uzupełni za odbiorcę oferty, który prosi o jej ponowne przesłanie. Są to:

  • adresat - e-mail osoby wysyłającej ofertę,
  • tytuł wiadomości - "Sellizer - prośba o ponowne wysłanie oferty",
  • treść wiadomości - "Dzień dobry, <br> proszę o ponowne przesłanie oferty: ."

Druga opcja to Załącz pliki oferty do przypomnienia. Po zaznaczeniu tej opcji, w przypomnieniu, które zostanie automatycznie wysłane do Klienta 24h przed ustawioną przez nas datą wygaśnięcia oferty, będą załączone pliki oferty wyjściowej, do której wysyłamy przypomnienie.

Aby spersonalizować treść wiadomości wysyłanej w ramach przypomnienia o wygaśnięciu oferty:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia, a następnie do sekcji Ustawienia domyślne.
  2. Przewiń stronę do sekcji Data ważności oferty.
  3. Zdefiniuj treść automatycznego przypomnienia. W miejsce {OFFER_TITLE} zostanie automatycznie wstawiony właściwy tytuł oferty.
Categories: