Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Jakie informacje zawierają powiadomienia e-mail?


Powiadomienia e-mail o otwarciu oferty użytkownicy Sellizera otrzymują w przypadkach:

  1. pierwszego otwarcia oferty
  2. każdego kolejnego otwarcia oferty

Powiadomienia e-mail zawierają następujące informacje: 

  1. adres e-mail klienta, na który została wysłana oferta,
  2. tytuł oferty,
  3. datę wysłania oferty,
  4. datę otwarcia oferty (pierwszego lub kolejnego),
  5. godzinę otwarcia oferty. 
Categories: