Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Jakie informacje zawierają powiadomienia SMS?


Powiadomienia SMS są wysyłane w momencie, gdy klient otwiera ofertę po raz pierwszy. Zawierają następujące informacje:

  • adres e-mail klienta, na który została wysłana oferta,
  • tytuł oferty,
  • datę wysłania oferty,
  • numer telefonu odbiorcy oferty,
  • link do statystyk oferty.
Categories: