Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Marcin Zaborowski
Written by Marcin Zaborowski

Monitoring otwieralności e-maili wysyłanych za pośrednictwem Sellizera


Monitoring otwarć ofert rozszerzyliśmy o moduł informujący o otwieralności e-maili wysyłanych za pośrednictwem Sellizera. Informacje dostarczane przez monitoring otwieralności wiadomości e-mail sprawdzisz przy każdej wysłanej ofercie w zakładce Oferty, w kolumnie Status

PAMIĘTAJ: Funkcja działa tylko dla wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Sellizera.

  • Szara koperta obok statusu oferty oznacza, że e-mail nie został jeszcze otwarty.
  • Zielona koperta obok statusu oferty oznacza, że e-mail został już otwarty i przeczytany przez odbiorcę.

Pamiętaj, że otwarcie wiadomości e-mail i otwarcie oferty to dwie odrębne informacje. Może się zdarzyć, że koperta będzie zielona, ale status oferty nadal będzie oznaczony jako Wysłana. Będzie to dla Ciebie informacją, że odbiorca zapoznał się z treścią wiadomości, ale nie otworzył załącznika z ofertą. 

Categories: