W Sellizer umożliwiamy 2 poziomy uprawnień: administrator i handlowiec (zwykły użytkownik).
Administrator przeznaczony jest dla właściciela firmy czy szefa. Administrator dysponuje funkcjami dostępnymi też dla handlowca (wysyłka ofert, itp.), ale co go wyróżnia, to możliwość zarządzania kontami członków zespołu: może zapraszać użytkowników do zespołu oraz ich z niego usuwać, edytować ich dane i opłacać konta. 

Administrator ma także dostęp do podglądu pracy handlowców (lista ofert, klienci itp.). W zakładce Raporty może sprawdzić zarówno ogólne podsumowanie aktywności całego zespołu,

 jak i szczegółowe statystyki poszczególnych handlowców:

Handlowiec zarządza tylko swoim kontem, administrator natomiast całą strukturą. Warto zaznaczyć, że w ramach zespołu wyłącznie jedna osoba posiada uprawnienia administratora.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?