Sellizer monitoruje: 

  • czas, jaki upłynął od momentu wysłania oferty do jej otwarcia, 
  • kiedy nastąpiło jej ostatnie otwarcie, 
  • jak długo odbiorca przeglądał ofertę, 
  • w ilu % została ona przeczytana, 
  • jaka była najpopularniejsza (najczęściej wyświetlana) strona oferty,
  • oraz która strona była przeglądana ostatnio. 

Bezpośrednio pod statystykami ogólnymi znajdują się statystyki dotyczące poszczególnych stron.
Poniższa grafika przedstawia zainteresowanie poszczególnymi stronami oferty z rozróżnieniem na dni, w których oferta była przeglądana. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że pierwsze otwarcie oferty przez odbiorcę jest oznaczone kolorem zielonym. Każde następne otwarcie na innym urządzeniu oznaczone jest innym kolorem.

Na samym dole strony zamieszczony jest podgląd oferty. W zależności od tego, jaką stronę mamy w nim aktualnie otwartą, jej statystyki zostaną wyświetlone na pasku bocznym.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?