Sellizer monitoruje czas, jaki upłynął od momentu wysłania oferty do jej otwarcia, kiedy nastąpiło jej ostatnie otwarcie, jak długo odbiorca przeglądał ofertę, w ilu % została ona przeczytana, jaka była najpopularniejsza (najczęściej wyświetlana) strona oferty oraz która była przeglądana ostatnio. 

Bezpośrednio pod statystykami ogólnymi znajdują się statystyki dotyczące poszczególnych stron.
Poniższa grafika przedstawia zainteresowanie poszczególnymi stronami oferty z rozróżnieniem na dni, w których oferta była przeglądana. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że pierwsze otwarcie oferty przez odbiorcę jest oznaczone kolorem zielonym. Każde następne otwarcie na innym urządzeniu oznaczone jest innym kolorem.

Na samym dole strony zamieszczony jest podgląd oferty. W zależności od tego, jaką stronę mamy w nim aktualnie otwartą, jej statystyki zostaną wyświetlone bezpośrednio pod nim.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?