Powiadomienia SMS są wysyłane w momencie, gdy klient otwiera ofertę po raz pierwszy. Zawierają następujące informacje:

  1. adres e-mail klienta, na który została wysłana oferta,
  2. tytuł oferty,
  3. datę wysłania oferty,
  4. numer telefonu odbiorcy oferty,
  5. link do statystyk oferty.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?