Powiadomienia SMS są wysyłane w momencie, gdy klient otwiera ofertę po raz pierwszy. Zawierają następujące informacje:

  1. adres e-mail klienta, na który została wysłana oferta,
  2. tytuł oferty,
  3. datę wysłania oferty. 
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?