Powiadomienia e-mail o otwarciu oferty użytkownicy Sellizera otrzymują w przypadkach:

  1. pierwszego otwarcia oferty
  2. każdego kolejnego otwarcia oferty

Powiadomienia e-mail zawierają następujące informacje: 

  1. adres e-mail klienta, na który została wysłana oferta,
  2. tytuł oferty,
  3. datę wysłania oferty,
  4. datę otwarcia oferty (pierwszego lub kolejnego),
  5. godzinę otwarcia oferty. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?