Aby odbiorca Twojej oferty mógł ją pobrać, zaznacz opcję Pozwól zapisywać oferty na urządzeniu odbiorcy dostępną w zwijalnej zakładce Zaawansowane na etapie uzupełniania danych do wysyłki oferty.

Opcję tą możesz też zapisać domyślnie dla wszystkich Twoich ofert. W tym celu:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia,
  2. Przejdź do sekcji Ustawienia domyślne, a następnie przewiń stronę do Domyślnych ustawień zaawansowanych,
  3. zaznacz opcję Pozwól zapisywać oferty na urządzeniu odbiorcy i zapisz ustawienia klikając zielony button.
  4. Od teraz każda oferta, którą wyślesz będzie mogła zostać pobrana i zapisana przez odbiorcę na dysku komputera.

UWAGA: W przypadku pobrania oferty przez odbiorcę i zapisania jej na dysku komputera, statystyki jej przeglądania nie będą dostępne.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?