Kolumna Czas znajdująca się na liście ofert pozwoli Ci szybko sprawdzić, ile czasu odbiorca oferty poświęcił na interakcję z nią - bez konieczności wchodzenia w jej szczegółowe statystyki.

Oferty możesz sortować na dwa sposoby - według rosnącego lub malejącego czasu, jaki odbiorca poświęcił na zapoznanie się z ofertą.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?