Zarządzanie dokumentami pozwala administratorowi oraz każdemu członkowi zespołu posiadającemu takie uprawnienie na udostępnianie plików zarówno całej organizacji, jak i jedynie wybranym osobom. 

Dodatkowe przydatne informacje jakie możesz sprawdzić, to:

  • który z członków zespołu jest właścicielem danego pliku
  • ilu osobom został on udostępniony
  • jaka jest jego wielkość
  • kiedy ostatnio plik był użyty

Aby udostępnić plik:

  1. przejdź do zakładki Dokumenty,
  2. kliknij ikonę udostępniania pliku znajdującą się w kolumnie Akcje przy danym dokumencie,
  3. wybierz, czy dany plik chcesz udostępnić całej swojej organizacji (zespołowi sprzedażowemu), czy tylko wybranym osobom,
  4. kliknij przycisk Udostępnij.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?