Możliwości modułu Organizacja pozwalają Ci na dowolne dostosowywanie ról i uprawnień poszczególnych członków, dzięki czemu możesz stworzyć zespół sprzedażowy o strukturze idealnie dopasowanej do Twoich potrzeb.

Aby korzystać z możliwości, jakie posiada ten moduł, musisz posiadać konto z rolą administratora. Uprawnienia, jakie możesz przydzielać poszczególnym członkom swojego zespołu możesz wybierać albo spośród predefiniowanych opcji, albo stworzyć ich spersonalizowany zestaw. 

Administrator

Opcja Administrator daje pełny dostęp do systemu. Osoba posiadająca takie uprawnienie ma dostęp do wszystkich wysyłanych przez zespół ofert wraz z ich statystykami, raportów aktywności poszczególnych członków oraz może zarządzać ich kontami, ofertami i płatnościami. Słowem - posiada całość uprawnień zarządzania zespołem.

Handlowiec

Uprawnienie Handlowca to z kolei opcja najbardziej ograniczonego dostępu do systemu i pozwala jedynie na wysyłkę ofert - możliwości podglądu aktywności pozostałych członków zespołu, czy zarządzanie ich kontami są niedostępne.

Spersonalizowany

Stworzenie spersonalizowanego zestawu uprawnień to opcja pozwalająca na nadanie poszczególnym kontom niestandardowego zakresu możliwości. Zakres uprawnień możesz dowolnie dostosowywać i dobierać  w zależności od  konta. Dzięki tej opcji możesz dowolnie decydować, którzy członkowie zespołu i w jakim zakresie mogą:

 • wyświetlać oferty całego zespołu lub tylko wybranych osób,
 • zarządzać ofertami i dokumentami,
 • zarządzać kontaktami i firmami,
 • zarządzać kontami innych członków zespołu,
 • wyświetlać raporty aktywności zesopłu,
 • mieć dostęp do realizowania płatności,
 • zarządzać ustawieniami zespołu sprzedażowego.

Aby zarządzać rolami i uprawnieniami członków zespołu:

 1. Przejdź do zakładki Organizacja,
 2. Wybierz ikonę edycji konta znajdującą się w kolumnie Akcje członka zespołu, którego konto chcesz edytować,
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia,
 4. Wybierz spośród domyślnych zestawów uprawnień: Administrator lub Handlowiec lub stwórz własny spersonalizowany.


Pamiętaj, że każdy z członków Twojego zespołu może posiadać indywidualnie dobrany zestaw uprawnień konta. Role Administratorów i Handlowców możesz nadawać dowolnej liczbie członków zespołu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?