Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Marcin Zaborowski
Written by Marcin Zaborowski

Co oznaczają poszczególne wskaźniki w Raportach?


Wysłane - ilość ofert wysłanych w wybranym okresie czasowym

Otwarte - ilość ofert otwartych w wybranym okresie czasowym

Skuteczność - mierzona na podstawie ilości ofert otwartych, ze wszystkich wysłanych w wybranym okresie czasowym

Współczynnik uwagi - liczba stron wyświetlonych ze wszystkich stron, które oferty wysłane w wybranym okresie czasowym posiadały 

Średni czas uwagi - jak długo była średnio jedna oferta przeglądana

Wydrukowanych - ile ofert zostało wydrukowanych 

Categories: