Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Marcin Zaborowski
Written by Marcin Zaborowski

Remarketing dla odbiorców Twoich ofert

Wyświetlaj spersonalizowane reklamy osobom, które otworzyły Twoją ofertę. Dowiedz się więcej!


Odkryj moduł pozwalający na wklejanie kodów JavaScript narzędzi analitycznych (np. Hotjar, Google Analytics) i marketingowych (np. remarketing za pośrednictwem Facebooka czy GDN) i angażuj osoby, które otworzyły Twoją ofertę, ale nie są jeszcze gotowe na dokonanie zakupu.

Aby wkleić kod JavaScript narzędzi analitycznych/marketingowych, z których korzystasz:

  1. przejdź do zakładki Ustawienia znajdującej się na bocznym pasku ekranu użytkownika,
  2. przejdź do sekcji Ustawienia domyślne,

lub skorzystaj z tej opcji podczas uzupełniania danych do wysyłki oferty w sekcji Zaawansowane znajdującej się na dole strony.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna jedynie po ustawieniu własnej domeny firmowej.

Categories: