Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Sortowanie ofert po czasie spędzonym przez odbiorcę


Kolumna Czas znajdująca się na liście ofert pozwoli Ci szybko sprawdzić, ile czasu odbiorca oferty poświęcił na interakcję z nią - bez konieczności wchodzenia w jej szczegółowe statystyki.

Oferty możesz sortować na dwa sposoby - według rosnącego lub malejącego czasu, jaki odbiorca poświęcił na zapoznanie się z ofertą.


Categories: