Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Udostępnianie plików w obrębie zespołu


Zarządzanie dokumentami pozwala administratorowi oraz każdemu członkowi zespołu posiadającemu takie uprawnienie na udostępnianie plików zarówno całej organizacji, jak i jedynie wybranym osobom. 

Dodatkowe przydatne informacje jakie możesz sprawdzić, to:

  • który z członków zespołu jest właścicielem danego pliku
  • ilu osobom został on udostępniony
  • jaka jest jego wielkość
  • kiedy ostatnio plik był użyty

Aby udostępnić plik:

  1. przejdź do zakładki Dokumenty,
  2. kliknij ikonę udostępniania pliku znajdującą się w kolumnie Akcje przy danym dokumencie,
  3. wybierz, czy dany plik chcesz udostępnić całej swojej organizacji (zespołowi sprzedażowemu), czy tylko wybranym osobom,
  4. kliknij przycisk Udostępnij.

Categories: