Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Ustawienia SMTP i IMAP - Home.pl

Sprawdź, gdzie znajdziesz dane do konfiguracji SMTP i IMAP jeśli korzystasz z Home.pl


Aby połączyć pocztę, dopasuj i wprowadź poniższe dane do swojego konta w Sellizerze.

  1. Zaloguj się do Panelu klienta w Home.pl.
  2. Przejdź do zakładki Poczta, znajdującej się w pasku po lewej stronie ekranu.
  3. Wybierz nazwę skrzynki e-mail, której adresy serwerów pocztowych chcesz sprawdzić. Kliknij odnośnik Opcje, a następnie Serwery pocztowe.
  4. Adresy serwerów pocztowych SMTP i IMAP wraz z numerami portów zostaną wyświetlone na ekranie.

lub

  1. Zaloguj się do Panelu klienta w Home.pl.
  2. Przejdź do zakładki Usługi WWW, znajdującej się w pasku po lewej stronie ekranu.
  3. Kliknij w interesujący Cię hosting.
  4. Przejdź do sekcji Konta e-mail - sprawdzisz w niej interesujące Cię adresy serwerów pocztowych SMTP oraz IMAP wraz z numerami portów.

Categories: