Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Za jakie okresy czasowe są generowane raporty?


Przedziały czasowe za jakie możesz wygenerować raporty podsumowujące aktywność sprzedażową Twoją bądź Twojego zespołu, to:

  • poprzedni tydzień
  • poprzedni miesiąc
  • poprzedni kwartał
  • poprzednie półrocze
  • poprzedni rok

Categories: