Sellizer Help Center

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Czy odbiorca mojej oferty może ją wydrukować?


Tak. Opcja drukowania jest dostępna dla każdej oferty.

Przycisk pozwalający na wydrukowanie oferty przez jej odbiorcę znajduje się w prawym górnym rogu viewera oferty.

Categories: