Sellizer Help Center

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Czy odbiorca może pobrać moją ofertę?


Aby odbiorca Twojej oferty mógł ją pobrać, zaznacz opcję Pozwól zapisywać oferty na urządzeniu odbiorcy dostępną w zwijalnej zakładce Zaawansowane na etapie uzupełniania danych do wysyłki oferty.

Opcję tą możesz też zapisać domyślnie dla wszystkich Twoich ofert. W tym celu:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia,
  2. Przejdź do sekcji Ustawienia domyślne, a następnie przewiń stronę do Domyślnych ustawień zaawansowanych,
  3. zaznacz opcję Pozwól zapisywać oferty na urządzeniu odbiorcy i zapisz ustawienia klikając zielony button.
  4. Od teraz każda oferta, którą wyślesz będzie mogła zostać pobrana i zapisana przez odbiorcę na dysku komputera.

UWAGA: W przypadku pobrania oferty przez odbiorcę i zapisania jej na dysku komputera, statystyki jej przeglądania nie będą dostępne.

Categories: