Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Follow-upy

Poznaj moduł follow-up!


Moduł follow-up pozwala na tworzenie automatycznej wysyłki serii dowolnych wiadomości, wysyłanych z adresu e-mail handlowca do potencjalnego klienta, dopóki ten nie otworzy oferty. Tym samym handlowiec wyśle ofertę, a ta sama będzie dbać o to, by odbiorca ją otworzył lub na nią odpowiedział.

Moduł follow-up daje możliwość budowy scenariuszy wiadomości uzależnionych od wyzwalaczy związanych z parametrami ofert. Np. handlowiec wysyłający ofertę planuje szereg automatycznych wiadomości i może ustawić różne reguły:

 • wyślij w moim imieniu wiadomość 1, jeśli klient nie otworzył oferty w ciągu 24 godzin,
 • wyślij w moim imieniu wiadomość 2, jeśli klient spędził na ofercie powyżej 5 minut,
 • wyślij w moim imieniu wiadomość 3, jeśli klient otworzył ją po raz trzeci itd.

Mnogość wyzwalaczy akcji i możliwość dopasowania do nich indywidualnych komunikatów nie tylko oszczędzi czas, ale także będzie przypominać prawdziwego pracownika.

Jak moduł działa?

Moduł ten pozwala Ci na tworzenie scenariuszy follow-up na podstawie następujących warunków:

 • jeśli klient otworzył ofertę w przeciągu określonego przez Ciebie czasu,
 • nie otworzył oferty w przeciągu określonego przez Ciebie czasu,
 • spędził na ofercie powyżej określonej przez ciebie ilości czasu,
 • lub otworzył ofertę po raz któryś.

Po aktywowaniu, scenariusz follow-up będzie automatycznie realizowany do czasu spełnienia założeń (które ustawisz zgodnie ze swoimi potrzebami), jednak nie dłużej niż 365 dni. Każdy follow-up możesz zatrzymać indywidualnie w kolumnie Akcje na liście ofert. Realizację scenariusza zatrzymuje także zmiana statusu oferty na Wygrana lub Przegrana.

Aby utworzyć scenariusz follow-up:

 1. Przejdź do zakładki Automatyzacja, a następnie do sekcji Follow-upy. Kliknij przycisk Nowy scenariusz.
 2. Uzupełnij tytuł scenariusza - dzięki niemu łatwo zidentyfikujesz go później na liście pozostałych Twoich scenariuszy.
 3. Zdefiniuj akcje scenariusza: wybierz warunki, na podstawie których mają być wysyłane wiadomości, a następnie przygotuj ich treść. Do treści follow-upów możesz także załączyć pliki oferty wyjściowej (pliki wysłane w pierwszej wiadomości z ofertą).


4. Jeśli chcesz dodać kolejne wiadomości, wysyłane na podstawie kolejnych warunków, kliknij Dodaj kolejną wiadomość.

5. Gotowe? Kliknij przycisk Zapisz scenariusz.

Aby skorzystać ze scenariusza follow-up:

 1. Kliknij przycisk Dodaj ofertę. Dodaj plik/pliki, które chcesz wysłać, a następnie przejdź do edycji oferty do wysyłki.
 2. Opcję pozwalającą na uruchomienie automatyzacji follow-up danej oferty znajdziesz pod polem z wiadomością dla odbiorcy.
 3. Zaznacz opcję Włącz automatyzację wiadomości follow-up, a następnie z listy wybierz scenariusz, który chcesz aktywować.

4. Przejdź dalej i zatwierdź wysyłkę oferty.

Categories: