Sellizer Help Center

Marek Mrówka
Written by Marek Mrówka

Integracja z Livespace


By pobrać wtyczkę, przejdź do oficjalnego sklepu przeglądarki, z której korzystasz:

Po pomyślnym wykonaniu procesu, wtyczka pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.

  1. Zaloguj się do swojego konta w Livespace. Przejdź do Ustawień konta.   UWAGA: Integrację może włączyć tylko Administrator!

  2. Wybierz pozycję Integracje i dodatki z menu bocznego. 

  3. Na liście dostępnych integracji wyszukaj Sellizer. Wejdź w szczegóły integracji. 

  4. Po wejściu w szczegóły integracji wybierz Włącz integrację z Sellizerem.

  5. Od tej chwili integracja jest aktywna! W widoku kontaktów (osoba/firma) oraz w szansach sprzedaży pojawi się okno listy ofert wysłanych Sellizerem. Aby wyświetlić listę ofert należy się zalogować do Sellizera. 

Jeśli proces przebiegł poprawnie, lista zostanie automatycznie odświeżona i pojawią się na niej najnowsze wysłane oferty (maksymalnie 10).

Categories: