Sellizer Help Center

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Sellizer dla Outlook 2013 +

Zobacz, jak zainstalować i korzystać z dodatku Sellizer dla Outlook


Jak zainstalować dodatek Sellizer dla Outlook?

  1. Zaloguj się do swojej poczty.
  2. Z paska wybierz ikonę Przeglądaj dodatki.

3. W polu Wyszukaj dodatki wpisz Sellizer. Następnie kliknij otrzymany wynik wyszukiwania.

4. Kliknij Dodaj. 

To wszystko, dodatek jest już zainstalowany i gotowy do użycia! Dostęp do niego będzie aktywny podczas tworzenia nowej wiadomości.

Jak wysłać pierwszą ofertę?

  1. Kliknij Nowa wiadomość e-mail.
  2. Kliknij ikonę 3 kropek, a następnie wybierz z listy pozycję Sellizer.

3. Po prawej stronie pojawi się okno Sellizera. Aby wysłać ofertę, zaloguj się do swojego konta.

4. Po zalogowaniu, dodaj plik oferty oraz uzupełnij dane: tytuł oferty, dane odbiorcy oraz numer, na który otrzymasz powiadomienie SMS o otwarciu oferty. Następnie kliknij Zatwierdź ofertę.

5. Gotowe! Link do oferty został wygenerowany. Kliknij button Wstaw link, żeby umieścić link do oferty w polu wiadomości.

WAŻNE: Jeśli chcesz, możesz spersonalizować wygląd linku do Twojej oferty. Aby to zrobić, kliknij w link do oferty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Edytuj hiperłącze. 


W polu Tekst do wyświetlenia wprowadź nazwę jaką chcesz nadać linkowi. Następnie, kliknij OK.

6. Po personalizacji nasz link do oferty wygląda następująco:

Uzupełnij adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości oraz jej treść i wyślij swoją ofertę. Po wysłaniu, Twoja oferta znajdzie się w Sellizerze, gdzie będziesz mógł sprawdzić jej statystyski po otwarciu przez odbiorcę oraz w folderze wysłane Twojej poczty.

Categories: